Riksdagens tidningsrum är nu utan landets tidningar

Motion 2019/20:2277 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör återigen prenumerera på Sveriges dagstidningar och landsbygdstidningar och placera dessa dagstidningar som tidigare i riksdagens tidningsrum och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Det har varit en stor tillgång för såväl ledamöter som tjänstemän att kunna läsa landets olika tidningar i riksdagens tidningsrum. Det har också underlättat att följa hur debatterna går mer lokalt runt om i vårt land.

Sveriges riksdag representeras av ledamöter från hela landet men idag finns bara Stockholmstidningar och några kvällstidningar i tidningsrummet.

Att ta bort landsbygden och landsbygdspressen från riksdagens tidningsrum gör det svårare att följa vad som sker lokalt i vårt stora och avlånga land.

Sverige är betydligt mycket större än Stockholm och då är det väl högst rimligt att tidningarna från hela landet verkligen också ska finns i riksdagens tidningsrum.

Riksdagen bör återigen börja prenumerera på Sveriges dagstidningar och lands­bygdstidningar och placera dessa dagstidningar som tidigare i riksdagens tidningsrum.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)