Karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2019/20:2272 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S)

av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som ska ge ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en av nycklarna för att arbetsmarknaden ska fungera väl.

Ersättningsperioden inleds alltid med sex dagars karens. En karensdag är en slags självriskdag. Den ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång per 300 dagar. Karensen dras inte av från ersättningsperioden och dras alltid i början av perioden, enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Den som förlorar jobbet ska kunna ägna sig åt jobbsökande och kompetensutveckling och inte behöva oroa sig över att förlora hus och hem. Där utgör karenstiden dock ett problem eftersom den innebär att den arbetslöse inte får ersättning under en period och därför inte har tryggad försörjning.

Om man som anställd slipper oron för att bli arbetslös, ökar också viljan till förändring och utveckling. Då ökar möjligheterna för oss att få en arbetsmarknad som är dynamisk och rörlig och som leder till tillväxt och fler jobb. Därför finns anledning att se över hur karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen fungerar och om den fyller den funktion den ska eller om det finns anledning att göra ändringar i detta.

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Adnan Dibrani (S)

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)