Folkbokföring av utlandssvenskar

Motion 2019/20:2265 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda en översyn avseende utlandssvenskars situation i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2016 uppskattades att cirka 660000 svenskar var bosatta i utlandet. Det vill säga personer som innehar ett svenskt medborgarskap, men är bosatta i ett annat land. En person kan inte förlora sitt medborgarskap genom att flytta utomlands. Däremot sker förändringar i folkbokföringslagen beroende på hur länge du ämnar vara utomlands.

Enligt lagen ska en person folkbokföras i det land där personen regelmässigt tillbringar sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) under minst ett år. Åtskilliga s.k. utlandssvenskar blir då helt korrekt avförda ur den svenska folkbokföringen vid en längre utlandsvistelse.

Ett problem uppstår när utlandssvensken kommer till sitt hemland för kortare vistelser. Då personen inte är folkbokförd i Sverige återfinns inga upplysningar om personen vare sig i folkbokföring eller i Skatteverkets register, eftersom de har sin inkomst i det land de nu är bosatta i. En följd av detta är att personen då inte heller återfinns i Upplysningscentralens (UC) eller Kreditupplysningens register.

Hemma i Sverige kan absurda situationer uppstå då personer t.ex. äger fastigheter i Sverige. Möjligheten att ingå avtal gällande installation av fiber/bredband, till­byggnader, renoveringar etc. är villkorade av att personerna finns angivna i UC eller Kreditupplysningens register. Även vid kontakt med banker i Sverige kan det uppstå svårigheter att öppna konton av samma anledning som ovan. Trots medborgarskapet inskränks utlandssvenskarnas möjlighet att vara och leva i sitt hemland orimligt mycket.

Skatteverket innehar en nyckelroll i arbetet med att underlätta vardagen för många utlandssvenskar som återkommer till Sverige för kortare vistelse. Idag noterar


Skatteverket endast att ett stort problem föreligger. En översyn bör göras i syfte att komma tillrätta med problematiken kring utlandssvenskarnas situation.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)