Sida, bistånd och vikten av vetenskap

Motion 2019/20:2263 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sidas strategiska partnerorganisationer ska förbinda sig att i sin verksamhet förmedla fakta som vilar på evidens och vetenskap, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringens strategier till Sida bör förorda att vetenskaplig kompetens ska vara ett bärande kriterium vid val av partnerorganisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För en tid sedan sponsrade organisationen Naturskyddsföreningen en konferens i Nairobi riktad till afrikanska bönder. Konferensen har i Sverige främst blivit upp­märksammad för sitt ovetenskapliga innehåll (se bland annat UNT den 18/7-19 och 27/7-19). Enligt svenska forskare fanns det till exempel inbjudna talare som vid konferensen framförde budskapet att växter kunde drabbas av aids. Likaså ska en annan talare ha framfört att bekämpningsmedlet glyfosat inom 6 år kommer att göra hälften av alla amerikanska barn autistiska. Detta är förstås orimliga och högst ovetenskapliga fakta.

Vad som är värre är att svenska skattepengar får användas för att föra fram sådana ovetenskapliga påståenden, utan att någon reagerar. Det är inte att förmedla seriöst bistånd och det hjälper definitivt inte kunskapstörstande åhörare. Denna typ av vill­farelser kan istället få negativa återverkningar på kvaliteten i biståndsarbetet, något som i sin tur sänker kvaliteten på forskning och på den förväntansbild som mottagarna har. En nedåtgående spiral blir följden.

I en skriftlig fråga till biståndsministern, 2018/19:865, som refererar till ovanstående konferens, framhåller ministern förvisso ”vikten av att den kunskap som förmedlas genom det svenska utvecklingssamarbetet ska hålla god kvalité” men hänvisar i övrigt till att ansvaret åvilar varje enskild partnerorganisation. Det är inte att ta frågan på allvar. Dessutom har regeringen ett tungt ansvar med tanke på innehållet i den strategi som de beslutar om ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället”.

Enligt en färsk RUT-rapport, 2019:910, erhåller ideella miljöorganisationer sammanlagt 165 miljoner kronor per år från Sida. Det är ett ansenligt belopp. Med tanke på att det är skattebetalarnas pengar det handlar om är det oerhört centralt att dessa används på ett sätt som verkligen går till demokrati- och biståndsutveckling och samtidigt klarar en seriös granskning. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)