Medborgarförslag till myndigheter

Motion 2019/20:2259 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svenska myndigheter ska bli mer effektiva och användarvänliga och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att genomföra en kampanj för medborgarförslag liknande den i Danmark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla svenska myndigheter borde ha i uppdrag att systematiskt granska sina egna rutiner för att bli mer effektiva och användarvänliga. I en artikel i tidningen Barometern (2018-09-18) ges exempel på hur två svenska myndigheter har arbetat framgångsrikt med detta. En av dem är Försäkringskassan som år 2010 genomförde ett projekt med just det syftet och fick då in 1451 förbättringsförslag att granska. Den andra myndigheten är Skatteverket som idag uppfattas vara en väl etablerad servicemyndighet. Attityd­förändringen anses bero på myndighetens förändrade synsätt på medborgarna och deras vilja att göra rätt och att uppdraget är att försöka hjälpa medborgarna med detta, men utan att göra avkall på uppdraget att kontrollera.

I Danmark drivs liknande intressanta projekt som rör regelförenklingar med syfte att öka effektivitet och användarvänlighet. I en större kampanj har den sittande regeringen uppmanat samtliga röstberättigade medborgare, anställda i offentlig sektor, branscher, fackförbund m.fl. att anmäla så kallade ”onödiga regler”. Kampanjen som pågick i 5 månader resulterade i nära 1200 förslag. Av vilka regeringen har beslutat att gå vidare med att förenkla och avskaffa 300 st regler som härrör till offentlig sektor (https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10826753/regeringen-vil-fjerne-300-regler-efter-borgerforslag).

Detta är en innovativ och enkel metod för att engagera och dra nytta av olika personers erfarenheter. Det ska därför bli intressant att följa utvecklingen av deras projekt. Det är också något som undertecknad anser vore intressant för Sverige att prova. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)