Stöd till ökad vaccination mot TBE

Motion 2019/20:2249 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för statligt stöd för att låta Skaraborg vara ett pilot- och försöksområde där man erbjuder gratis vaccination, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att TBE-vaccinering bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Några områden i Sverige är speciellt drabbade av TBE-fall som är en allvarlig fästing­smitta som kan orsaka exempelvis svårartad hjärnhinneinflammation. Skaraborg runt Vänern och Vättern är ett hårt drabbat TBE-område, och stora delar av Stockholms skärgård är ett annat område drabbat av TBE. Sjukdomen är allvarlig och kan resultera i långvarig sjukskrivning och ge de drabbade livslånga besvär.

Skaraborg skulle kunna bli ett pilotprojekt och ett försöksområde där vaccineringen skulle erbjudas gratis och dessutom bör TBE-vaccinering ingå i det allmänna vaccina­tionsprogrammet.

Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög och risken finns att människor som lever i dessa områden avstår från att vaccinera sig på grund av ekonomiska skäl. Om TBE-vaccin skulle ingå i den allmänna vaccineringen skulle det både förebygga och begränsa skadorna av TBE och därmed minska kostnaderna för sjukskrivning och framför allt minska det mänskliga lidandet.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)