Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen

Motion 2019/20:2244 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida prövningstillstånd vid överklagande av avverkningar i förvaltningsdomstolen är en god ordning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Århuskonventionen och dess talerättsregler ställer idag till det med långa hand­läggningstider och höga kostnader. Det gäller till exempel för skogsägare som får avverkningar överklagade. Därför borde det krävas prövningstillstånd redan i för­valtningsrätten då den faktiskt är överprövningsinstans. Det skulle kunna spara pengar för staten och det är tydligt att den nya ordningen med förvaltningsrätterna och Århus­konventionen inte föregåtts av någon konsekvensbedömning kostnadsmässigt. Det är märkligt att man inte på ett mer ordentligt sätt faktiskt gjorde en konsekvensbedömning. Därför kan en utredning om införande av prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen vid överklagande av avverkningar leda till en mer rättssäker ordning och gynna både stat och enskild.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)