Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen

Motion 2019/20:2244 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida prövningstillstånd vid överklagande av avverkningar i förvaltningsdomstolen är en god ordning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Århuskonventionen och dess talerättsregler ställer idag till det med långa handläggningstider och höga kostnader. Det gäller till exempel för skogsägare som får avverkningar överklagade. Därför borde det krävas prövningstillstånd redan i förvaltningsrätten då den faktiskt är överprövningsinstans. Det skulle kunna spara pengar för staten och det är tydligt att den nya ordningen med förvaltningsrätterna och Århuskonventionen inte föregåtts av någon konsekvensbedömning kostnadsmässigt. Det är märkligt att man inte på ett mer ordentligt sätt faktiskt gjorde konsekvensbedömning. Därför kan en utredning om införande av prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen vid överklagande av avverkningar leda till en mer rättssäker ordning och gynna både stat och enskild.

John Widegren (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)