Nationellt journummer till socialtjänsten för barn

Motion 2019/20:2240 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska ha tillgång till ett nationellt journummer till socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2018 mottog organisationen Bris, Barnens rätt i samhället, 4300 samtal från unga under sommarlovet. Hjälporganisationen gör ett fantastiskt och viktigt arbete i samhället men ska inte vara den enda kanalen som finns för barn som är i behov av råd och stöd icke-kontorstid. Här måste samhället ta ett större ansvar för att förebygga att barn och unga mår psykiskt dåligt.

Vi får aldrig sluta sträva efter att täta skyddsnäten runt våra barn och unga. Vi måste ha en gemensam nollvision mot att barn faller mellan stolarna, glöms och göms bort. Tyvärr är dagens socialtjänsts tillgänglighet inte alls anpassad efter behoven. Vi måste säkerställa en tillgänglighet alla dagar i veckan, alla tider på dygnet i alla delar av landet. Som det ser ut i dag håller man oftast bara öppet klockan 8–16 på vardagar medan den ordinarie verksamheten är stängd under kvällar och helger samt minskning av personal under semestertider (förutom socialjouren som har begränsade resurser). Vid dessa tider sker det mesta eländet och behovet av stöd och insatser ökar. Det råder också oacceptabla skillnader mellan kommunerna i Sverige. Socialtjänstlagen är inte lika för alla. Det duger inte.

Alla vuxna som möter barn och unga i utsatta situationer måste ha förmåga att fullt ut förstå att barn som växer upp med bristande föräldraskap inte alltid vill, vågar eller klarar av att uttrycka sitt behov av hjälp.

Ett exempel på en period då socialtjänsten håller stängt är julen. Detta är en högtid då de flesta barn ser fram emot julefrid med gran, julklappar och mys med familjen. Samtidigt vet vi att detta är en tid då många barn far illa och i stället för glädje och förväntningar har en klump i magen av oro och rädsla. Sommarlovet är också en period med begränsade resurser hos flera viktiga samhällsaktörer, inte minst skolan som stängs. Alla dessa perioder som har begränsade öppettider är också perioder som ofta är de svåraste för många barn. När de behöver vuxna som mest, finns de som minst. Så ska det inte vara. Det måste alltid finnas lättillgänglig socialtjänst oavsett tid på året dit barn kan ringa och få råd och stöd.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)