Angående en sömlös vård

Motion 2019/20:2234 av Helena Antoni m.fl. (M)

av Helena Antoni m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket som förhindrar informationsutbyte mellan journalsystem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Halland ligger i topp när det gäller Sveriges sjukvård och Sverige är ett av de länder som erbjuder bäst vård i hela världen. Trots detta är skillnaderna mellan vården i Sveriges län förbluffande. Det är inte hållbart att en länsgräns dikterar vilken kvalitet på vård man får.

Genom goda prioriteringar har Hallands län lyckats bättre än de flesta på just vården men det betyder inte att Halland ämnar nöja sig där. Den snabba digitaliseringen sätter nu press på sjukvården att erbjuda en mer individanpassad vård, bättre tillgänglighet och högre kvalitet. Region Halland har i tio års tid jobbat med högskola och näringsliv för att bygga upp en plattform för datalagerhantering som nu möjliggör nya analyser och innovationer.

Medan Region Halland byggt upp ett system som kan hantera patientdata och använda den på ett innovativt sätt finns det fortfarande alldeles för många olika system i landsting, regioner, kommuner och privata aktörer runt om i Sverige som varken kan eller får prata med varandra. Det innebär att Region Halland inte kan eller får dela med sig av den information de tagit fram trots att det hade inneburit en förbättrad vård för patienterna i hela landet.

Välfärdsteknologi används fortfarande i begränsad omfattning i Sverige – trots en teknikvan befolkning och god digital infrastruktur. Patientdatalagen sätter käppar i hjulen för bättre vård i hela landet. Kvaliteten på svenskens vård bör inte skilja sig beroende på vilket län man bor i. Vi föreslår därför att patientdatalagen ses över för att öppna upp den tekniska dialogen mellan aktörer och därigenom skapa nya möjligheter för att innovativt förbättra vården i hela Sverige.

Helena Antoni (M)

Lars Püss (M)

Ulrika Jörgensen (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)