Bekämpa granbarkborren

Motion 2019/20:2230 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta en ökad kemisk bekämpning av granbarkborren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utöver den traditionella sök- och plockmetoden för att avverka och bortföra angripna träd av granbarkborren, så behöver Sverige underlätta för en ökad bekämpning av gran­barkborren genom användning av kemiska växtskyddsmedel.

Utöver de fällor och fångstvirke som man idag använder behöver utvecklingen och forskningen ta fram mer träffsäkra och effektiva kemiska växtskyddsmedel för att ännu mer kunna stoppa granbarkborrens skador i skogen.

Sverige behöver också minska byråkratin runt bekämpningen av granbarkborren. Har man redan behörighet att använda relevanta kemiska växtskyddsmedel så ska man inte behöva söka tillstånd för att använda dem mot granbarkborren.

De statliga reservaten måste skötas mycket bättre så att de inte är yngelrum för en förökning av granbarkborrar, som sedan sprids till kringliggande skogsfastigheter.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)