Stoppa antibiotikamaten i EU

Motion 2019/20:2229 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör se över möjligheterna att ta fram en tydlig strategi för hur vi ska se till att offentliga upphandlingar inte leder till att mat köps från länder där maten produceras där de använder mycket antibiotika i sin djuruppfödning, så att Sveriges djurbönder inte ska missgynnas i sitt arbete med att minska och begränsa antibiotikaanvändningen i sin djurhållning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är det land i EU som använder minst antibiotika till sina djur enligt EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten. Av de 23 EU-länder som ingår i studien har Sverige den lägsta försäljningen av veterinärmedicinsk antibiotika per kilo levande djur. I Danmark är den cirka tre gånger så hög och i Tyskland 16 gånger högre. Cypern har enligt rapporten från EMA den högsta förbrukningen av antibiotika; den ligger på 30 gånger mer. Antibiotikaförbrukningen inom djurhållningen är större än för behandling av människor i exempelvis USA. Den situationen har vi lyckligtvis inte i Sverige. Här minskar försäljningen av veterinärt förskriven antibiotika enligt den svenska antibiotika­övervakningen. Den veterinärt förskrivna antibiotikan uppgick till cirka 12 ton år 2012. Det kan jämföras med den svenska sjukvården där motsvarande siffra är cirka 65 ton. Sverige och EU behöver ställa höga krav på lägre antibiotikaanvändning vid djurupp­födning i förhandlingarna med USA om handelsavtalen för jordbruksprodukter.

Sveriges antibiotikaanvändning vid djuruppfödning är låg. Svenska djur är de friskaste i EU och risken att få i sig antibiotikaresistenta bakterier via svenskt kött är minimal. Det måste vi värna om och arbeta för att behålla. Politiken bör inte missgynna länder som


använder mindre antibiotika i sin djuruppfödning, och arbetet bör genomsyras av att politiken driver på för en generell minskning av antibiotikaanvändning vid djurupp­födning.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)