Förenkla för legitima vapenbärare

Motion 2019/20:2220 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förenkla för legitima vapenbärare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla myndigheter bör respektera regeringsformens krav på att myndighetsbeslut endast får fattas med lag som grund. Myndigheter har skyldighet att vara medborgarna behjälp­liga i deras kontakter med myndigheten. Polisen och dess tjänstemän måste få ett tydlig­are ramverk att arbeta efter för att göra processen mer rättssäker. Det måste finnas nog­granna kontroller av tillämpningen av lagen så inte skärpta regleringar drabbar laglydiga vapenbärare.

Polisen har också under åren ofta krävt hårdare vapenlagar med hänvisning till gangs­terskjutningar. Förutom välmotiverade straffskärpningar för vapenkriminella så har varje vapenutredning dessutom fått omotiverade regeländringar till följd som i förlängningen har påverkat laglydiga idrottsskyttar och jägare negativt.

Under de senaste åren har legitimt anskaffade vapnen blivit ett växande problem och legala vapen har använts i flera högprofilerade brott. Dock måste man vara noga med att de allra flesta vapenbärare är laglydiga och polisens utmaningar med att komma till rätta med de kriminellas vapeninnehav ska inte maskeras med krav på mera krångel för land­ets legitima vapenägare.

Polisen måste ha resurserna, kompetensen och styrningen för att kunna komma till rätta med kriminella vapenbärare utan att det ska drabba laglydiga idrottskyttar och jägare.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)