Polisens bedömning av jaktvapen

Motion 2019/20:2219 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra ett förtydligande i vapenförordningen om att beakta målskjutningsvapnets lämplighet utifrån den målskyttegren idrottsskytten angett att vapnet är avsett för och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Naturvårdsverket är den myndighet som sedan man startade år 1967 haft riksdagens och regeringens bemyndigande att avgöra vilka vapen som får användas för jakt. Ingen annan myndighet har en liknande roll. Trots detta har polisen i flera uppmärksammade fall ibland haft en annan uppfattning och nekat lämna vapentillstånd (licens) för av naturvårdsverket godkända jaktvapen.

Dagens system där två olika myndigheter kan ge helt olika besked är onödigt krång­ligt utformat och leder inte bara till otydlighet för vapenbärare utan också för myndig­heter. Det är önskvärt med ett förtydligande i vapenförordningen att man ska beakta målskjutningsvapnets lämplighet utifrån den målskyttegren idrottsskytten angett att vapnet är avsett för, och att polisen inte ska bedöma jaktvapens lämplighet då detta redan görs av Naturvårdsverket.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)