En familjevänlig tågtrafik

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktlinjer för en familjevänlig tågtrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens samhälle bor inte alltid familjer och släktingar på samma ort utan barnfamiljer kan ha långa avstånd till föräldrar och mor- och farföräldrar. Detta samt andra skäl kan innebära långa resor med barn. Om regeringen har en ambition att stärka miljötänket i människors val av färdmedel borde regeringen verka för att öka möjligheten även för barnfamiljer att resa med tågtrafiken. Även om det skiljer sig mellan olika tåg och olika linjer är det idag vanligt förekommande med regler där barnvagnar måste fällas ihop och ställas i en bagagehylla trots att föräldrar reser med små spädbarn. Om det finns ett litet utrymme för vagnar är det ofta i första hand avsett för funktionshindrade som naturligtvis måste ha förtur till dessa platser. För en ensamstående förälder med flera barn kan det innebära en stor påfrestning att hålla ett spädbarn under många timmar utan möjlighet att barnet får vara i sin vagn. Att själv lasta av och på vagn kan också innebära svårigheter och ensamstående föräldrar får förlita sig på vänliga medresenärer, då det förekommer att tågvärdar av olika skäl varken hinner, kan eller får hjälpa till att lyfta in vagnar. I vissa vagnar kan det också vara lång väg att gå för att hitta närmsta toalett med skötbord. På samma sätt som det är viktigt att det ska finnas service och plats för funktionshind­rade att resa i tågtrafiken borde det skapas bättre utrymme och plats för barnfamiljer att resa bekvämt med tågtrafiken.

Mot den bakgrunden föreslås att regeringen utreder möjligheten att utfärda riktlinjer till alla tågbolag att tillhandahålla familjevänliga vagnar med gott om plats för uppställ­da vagnar samt rymliga toaletter med skötbord. Det bör också utredas vilka riktlinjer som ska gälla för tågvärdars möjlighet att vara behjälpliga med av och pålastning av


barnvagnar alternativt anpassade vagnar där både funktionshindrade och familjer med barn enkelt kan ta sig in i vagnen.

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)