Tullen ska kunna stoppa stöldgods vid svenska gränser

Motion 2019/20:2197 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge tullen möjligheter att mer effektivt bekämpa brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att klassificera utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en globaliserad värld, och så gör även de kriminella. Det finns i dag i Sverige kriminella ligor som begår brott i Sverige och tar med sig stöldgodset utomlands. Men detta sker inte bara för att det inte upptäcks utan också för att tullen inte har möjlighet att ingripa och stoppa stöldgodset. Därför måste tullen ges de juridiska verktyg som möjliggör för dem att gripa och beslagta stöldgods i väntan på att polisen anländer till platsen.

Under 2018 polisanmäldes 17000 bostadsinbrott. Bostadsinbrott uppfattas som mycket kränkande och får allvarliga konsekvenser för människors trygghet. Under 2018 anmäldes drygt 1700 båtar och 2500 båtmotorer som stulna i Sverige. Siffrorna har dessvärre legat på dessa nivåer under flera år. Det finns uppskattningar som visar på att majoriteten av alla stulna båtmotorer i Sverige försvinner utomlands. Det handlar dock inte enbart om båtmotorer, utan även borrmaskiner, motorsågar och entreprenad­maskiner och annat stöldgods. Årligen transporteras det stöldgods ut ur landet till mycket stora värden.

När det gäller Sveriges gränsskydd har Tullverket en viktig uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa. Men genom media kan vi läsa om att tullen tvingas släppa igenom misstänkt stöldgods på väg utomlands för att polisen inte hade resurser att komma. Detta beror på att tullen saknar de juridiska befogenheterna att beslagta gods eller frihetsberöva den misstänkta personen i väntan på polisens ankomst. Det ingår inte heller i tullens uppgifter att förhindra utförsel av stöldgods från Sverige. Orsaken till det är att det idag inte är en brottslig handling att föra ut stöldgods ur landet. Så ska det inte vara.

Vi behöver en mer effektiv brottsbekämpning och då rimmar det mycket illa att tullen skall stå och titta på när stöldgods transporteras ut ur landet. Det är därför nödvändigt att ge tullen befogenhet att stoppa stöldgods som är på väg ut ur landet. Sverige måste förändra lagstiftningen så att tullen har möjligheter att effektivt delta i brottsbekämpningen och stoppa stöldgods vid Sveriges gränser. Vi bör kriminalisera utförandet av stöldgods som brottslig handling genom att klassificera utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)