Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn

Motion 2019/20:2195 av Julia Kronlid (SD)

av Julia Kronlid (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa kostnadsfri parterapi och familjerådgivning i alla kommuner och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilt stöd till barn vid skilsmässa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år gifter sig ca 40000 par i Sverige och tyvärr skiljer sig ca 20000 par också varje år. Även om det i vissa situationer inte finns någon annan lösning är varje skilsmässa i varierande grad en påfrestning för hela familjen, i synnerhet för barnen. Om det är möjligt att förebygga en skilsmässa och rädda äktenskapet för dem som vill genom exempelvis stöd till paret via gratis parterapi eller familjerådgivning kan man bespara föräldrarna och barnen onödigt lidande. Detta kan även innebära en ekonomisk samhällsvinst.

I Danmark har gratis parterapi blivit en succé för både individer och kommuner och de positiva erfarenheter man där har gjort har inneburit att fler har börjat fundera i de banorna. I kommunen Ringkøbing-Skjern i västra Jylland startade man med parterapi 2011 och det blev stora framgångar. För en kostnad av en halv miljon danska kronor om året, har man lyckats minska antalet skilsmässor med 17 procent, vilket innebär att kommunen nu har lägst antal skilsmässor i landet, berättar DR Nyheder.

Enligt Rasmus Højbjerg Jacobsen, senior rådgivare vid Copenhagen Business School (CBS) är kommunal gratisterapi en investering som verkligen kan betala sig. Sjuksköterskan Jytte Duus lyfter även i artikeln fram att parterapi också kan förhindra de problem som i synnerhet drabbar barnen vid en skilsmässa som hon anser vara det mest angelägna.

Enligt en rapport från 2013 av Bris, Lyssna på mig, som handlar om barnens upplevelser vid en skilsmässa påverkar en skilsmässa barnen mer än vad de vuxna verkar förstå. Även så kallade vanliga skilsmässor påverkar. Bara för att skilsmässor är vanliga behöver det inte bli mindre smärtsamt, svårt, sorgligt eller lättare för barnen att hantera. Barnens kontakter med Bris visar också på att de unga ofta känner sig ensamma och utlämnade i försöken att förstå och hantera känslor och tankar. Särskilt svårt är det om föräldrarna gör uppbrottet till en konflikt om vårdnaden av barnen.

Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget med åtgärder för att i de fall där det är möjligt kunna förebygga skilsmässor. Därför bör regeringen utreda möjligheten att ge landstingen stöd för att kunna erbjuda gratis parterapi eller familjerådgivning. I de fall skilsmässa är den enda rimliga utvägen för familjen bör regeringen utreda möjligheten att i högre grad än i dag erbjuda barn som erfar skilsmässa särskilt stöd samt öka kompetensen hos myndigheter och organisationer som möter dessa barn.

Julia Kronlid (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)