Åtgärder för en rättssäker folkbokföring och adressändring

Motion 2019/20:2184 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om folkbokföring och adressändring i syfte att göra den mer rättssäker och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att arbeta mot falska adressändringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi flyttar runt mer i dag än för några decennier sedan, både inrikes och till viss del även utrikes. Unga människor har under de senaste tio åren ofta bott på flera olika adresser. En del flyttar utomlands ett tag och återvänder sedan, och i storstäderna finns en omfattande andrahandsuthyrning. Mot denna bakgrund är det viktigt att folkbok­föringsreglerna och tillämpningen av dem fungerar väl, men tyvärr är det inte alltid så i dag. Det har skett förbättringar i denna fråga exempelvis genom att man nuförtiden aktivt kan spärra sin adress, vilket innebär att en adressändring godkänns bara genom användandet av e-legitimation i Skatteverkets e-tjänster.

Men det förekommer fortfarande bekymmer i den svenska folkbokföringen. Exempelvis är det dessvärre möjligt att exempelvis folkbokföra sig, tillkalla låssmed och ta sig in i en annan persons bostad. Det räcker i regel med att ringa till Skatteverket, sätta upp en lapp på dörren och visa upp sitt folkbokföringsbevis för att låssmeden ska bistå och släppa in en obehörig i bostaden. Det är alltså möjligt för personer att stå skrivna hemma hos personer som är helt omedvetna om detta och till råga på allt komma in i lägenheten. Likaså, när en familj flyttar till en ny adress kan det förekomma att andra personer redan är skrivna på nya adressen. Problemet är att den nya ägaren eller hyresgästen sällan informeras om detta.

Skatteverket påbörjar visserligen i en hel del fall en boutredning för att slå fast var tidigare hyresgäst nu bor, men sådana utredningar är ofta tidskrävande. Tack vare att man numera måste ange lägenhetsnummer har förvisso folkbokföringen blivit bättre och mer rättssäker. Men likväl kan väldigt många stå skrivna på en och samma lägenhet.

De bekymmer som kan uppstå vid en rättsosäker folkbokföring och adressändring är inte bara ett besvär för de människor som verkligen bor där de är folkbokförda, utan dagens regler medför även ett hinder för myndigheterna i deras arbete. Dagens situation kan till och med leda till att polisen stormar en bostad i jakt på en kriminell och istället skrämmer upp en barnfamilj. Ovan exempel visar med all tydlighet att det är angeläget med en översyn av reglerna kring folkbokföring och adressändring så att misstag undviks och falska adressändringar uppdagas.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)