Upptagning av s.k. spökredskap i våra hav

Motion 2019/20:2183 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en större upptagning av gamla fiskeredskap som ligger i våra hav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett stort problem i våra hav är gamla fiskeredskap som av olika anledningar har blivit kvar både på våra bottnar och i vattnet däromkring. De fortsätter att fiska och orsakar på det sättet en betydande fisk- och skaldjursdöd på ett destruktivt och dåligt sätt. Det här problemet måste minimeras, och vi måste öka insatserna för att få bort dessa fiske­redskap i våra hav. Norge har bland annat ökat sina insatser på detta område, vilket man kan ta del av på ett positivt sätt.

Jag önskar därför att riksdagen ställer sig bakom min hemställan om ökade insatser för att få bort ”spökredskap” i våra hav.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)