Strandnära byggnation

Motion 2019/20:2177 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för ett strandskydd på 100 meter i Södermanlands län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under Alliansens tid vid makten så ändrades strandskyddsreglerna både 2009 och 2010. Tanken var att öka både bostadsbyggandet samt det kommunala och regionala själv-bestämmandet. Men effekterna blev inte som önskat och länsstyrelsen har i många fall utökat strandskyddet till 300 meter. Detta trots att 100 meter är standard och att en utökning av strandskyddet endast ska ske i undantagsfall.

Idag är bostadsbristen stor och utbredd över hela landet. Fler åtgärder krävs för att se till att folk kan flytta till jobb, utbildning och allt annat som kan göra att en ny bostad krävs.

Flertalet branscher och företag har slagit larm om att de har svårt att få tag på bra lokaler samt att deras anställda inte kan få tag på bostäder. Problemet har spritt sig allt eftersom bostadskrisen förvärrats. Om inte Sverige kan erbjuda ett bra företagsklimat och bostäder där de behövs, då kommer jobben att flyttas någon annanstans i vår globaliserade värld.

I Södermanland finns många sjöar, vattendrag och kustremsor. Här skulle fler bostäder kunna byggas genom att man antog 100 meter i strandskyddet som huvudregel vid byggande nära vattendrag och insjöar. Att underlätta strandskyddsreglerna till 100 meter i Södermanland skulle öka inflyttningen, och länet är extra lämpligt då det erbjuder goda förbindelser med Stockholm och dess stora arbetsmarknad. För flera av


kommunerna lägger strandskyddet en orimlig barriär för nybyggnation. Därför yrkar jag på att man bör underlätta för ett strandskydd på 100 meter i Södermanlands län.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)