Kontantfrågan

Motion 2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en fungerande kontanthantering i landsorten ska kunna åstadkommas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är välkommet att den digitaliserade hanteringen växer för ett kontantfritt samhälle och i framtiden kommer kontanterna att vara ett minne blott. Men samhället är inte där ännu. Det är fortfarande mycket kontanter i omlopp och så länge bankomater och växlingskontor tillhandahåller kontanter måste också insättning kunna ske smidigt.

Det är många som drabbas när bankerna inte tillhandahåller kontantservice. Många landsbygdsföretag har stora problem med att hantera växelkassor och insättningar från kontant försäljning. Många och långa resor till en eventuell insättningsautomat tar tid och pengar från företaget och påverkar miljön negativt. Problemet märks inte minst sommartid när kunderna blir fler och många utländska turister vill betala kontant.

Många offentliga förvaltningar t ex inom hälsosjukvården tar inte längre emot kontanter, vilket är problematiskt för samhällsmedborgare som inte använder kort.

Även föreningar har problem med att på ett säkert sätt bli av med de kontanta intäkterna från kioskförsäljning, lotterier eller andra aktiviteter. Osäkerheten och otryggheten att inte kunna sätta in kontanterna på en närbelägen bank är oacceptabel.

Det är förståeligt att bankerna inte vill ta risken med kontanthantering men risken för rån har istället lagts på landsbygdsföretagaren och föreningskassören. Små företag får


gömma dagskassan på ett förhoppningsvis säkert ställe eftersom det är alltför långt till den bank som tar emot kontanterna eftersom banken på orten inte gör det.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)