Trygghetsboende

Motion 2019/20:2175 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M)

av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av resultatet av satsningen på trygghetsboenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansregeringen gjorde en satsning år 2010 för att stödja byggandet av så kallade trygghetsbostäder för äldre. Avsikten var att öka kommunernas kapacitet att möta efterfrågan på bostäder till det växande antalet äldre men även att skapa förutsättningar för en mer dynamisk bostadsmarknad.

Äldreboendedelegationen rekommenderade ett sådant upplägg för att stimulera byggandet av trygghetsboenden, som är ett slags mellanting för pensionärer som ges möjlighet till en gemenskap och/eller känner otrygghet att bo kvar hemma men som inte är i behov av vård och omsorg för att få bistånd i form av plats i särskilt boende.

Under perioden 2009–2012 fick kommuner och privata fastighetsföretag som ville bygga trygghetsbostäder söka pengar från ett investeringsstöd. Det vore nu intressant att se vilket resultat satsningen gav.

Lotta Finstorp (M)

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)