Ökat trafiksäkerhetsmedvetande bland utryckningsförare

Motion 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till ett högre trafiksäkerhetsmedvetande hos utryckningsförare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det kan tyckas självklart att poliser, brandkårer och ambulanser ska uppträda på ett trafiksäkert och lämpligt sätt, även under utryckningar. Men tyvärr råkar utrycknings­fordon emellanåt ut för olyckor i tjänsten. Kostnaderna för olyckorna är omfattande: Människor skadas eller i värsta fall dödas, och att en utryckning dessutom försenas eller rent av ställs in är också illa och utsätter i sin tur människor och egendom för fara. För många utryckningsförare är detta ett arbetsmiljöproblem och en orsak till många av de arbetsskador som de drabbas av.

Det är naturligt att trafiksäkerhetsmedvetandet varierar från förare till förare. Det är positivt att en nationell förarutbildning inom polisen har införts, men inom polisen finns också en betydande oro för att problemet ska förvärras i framtiden då polishögskolornas nya elever ofta har betydligt mindre körvana än tidigare årskullar.

Dessvärre fortsätter olyckor i samband med utryckningar att ske runt om i landet vad gäller polisbilar, brandbilar och ambulanser. Det är därför angeläget att göra en översyn av möjligheten att förbättra utbildningarna och trafiksäkerhetsmedvetandet i allmänhet hos utryckningsförare.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)