Olaglig djurrättsaktivism

Motion 2019/20:2154 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M)

av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och straffsatser i syfte att kunna stoppa djurrättsaktivister från att förstöra för lagliga djurägare och jägare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har lagar och regler i Sverige som djurägare följer för att kunna producera svensk mat. Samtidigt motarbetas dessa av aggressiva aktivistgrupper som är beredda att trotsa både lagar och regler i sina försök att stoppa laglig djurhållning och jakt.

Det är inte acceptabelt att djurrättsaktivister tar sig in i fastigheter och områden som tillhör djurägare och förstör för dessa och för djuren, genom att bla släppa ut djuren eller på annat sätt sabotera djurhållningen. Här måste djurägarens och djurens skydd stärkas mot dessa olagliga sk aktivister. Tydligare lagstiftning gällande olaga intrång måste till och djurägare måste kunna få större skydd för sin egendom och kunna avvisa och förhindra att djurrättsaktivister förstör djuranläggningarna eller saboterar djur­hållningen.

Jägarna i landet är mycket viktiga för att reglera våra viltstammar och sköta om viltvården.

Att sk djurrättsaktivister då kan få sabotera jakten eller göra intrång och skade­görelse på jaktutrustning m.m. är helt oacceptabelt. Även här behöver lagstiftningen ses över i syfte att stärka upp jägarnas rätt att sköta jakten, och straffen för aktivister och sabotörer måste bli mer kännbara och högre. 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)