Räckesolyckor

Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att fullfölja det arbete som görs med att montera underglidningsskydd för att förebygga räckesolyckor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har kommit långt i arbetet med trafiksäkerhet, inte minst sedan initiativet om nollvisionen. Men mer måste göras för att nå nollvisionen. Att förebygga de olyckor som motorcyklister till stor del utgör i olycksfallsstatistiken i trafiken är därför en viktig del. Detta då andelen omkomna motorcyklister är 10–15 procent av de omkomna i vägtrafiken. Räcken är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång på motorcykel. Det gör att motorcyklister är kraftigt överrepresenterade i räckesolyckor och särskilt utsatta. Räckesolyckorna bör därför vara en prioritering att förebygga.

Trafikverket har en särskild samordningsgrupp för vägutrustning där räcken ingår och tittar även på möjligheten att eftermontera underglidningsskydd på befintliga räcken för att just förebygga dessa räckesolyckor som drabbar motorcykelförare. Det är viktigt att detta arbete fortgår så att vi kan vända olycksfallsstatistiken. Arbetet med att sätta upp underglidningsskydd på avfartsramper och i vissa snäva kurvor behöver utföras.

Även andra viktiga åtgärder såsom att öka andelen motorcyklister som håller hastighetsgränsen, minska extremt beteende på motorcykel, säkrare motorcyklar samt


öka fokus på synbarhet och uppmärksamhet är viktiga. Samt arbete med alkohol- och drogpåverkan och mc-körning utan rätt behörighet.

Hillevi Larsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Jamal El-Haj (S)

Marianne Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)