Kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län

Motion 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för fler kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av godstransporter ökar i takt med en växande befolkning. Antalet last­bilstransporter blir fler såväl i Södermanlands län som i Sverige. Det är viktigt för trafiksäkerheten att dessa fordon och transporter kontrolleras. Kontrollerna av lastbilstransporter utförs av polisens ”tunga grupp”.

Det förekommer problem hos somliga av aktörerna inom transportnäringen. Det är alltför vanligt att det slarvas med såväl överlast som surrning av gods samt kör- och vilotiderna. Ibland fuskas det medvetet, ibland omedvetet. Det är ett beteende som kan innebära en direkt eller indirekt livsfara, såväl för chauffören som för medtrafikanterna.

Fler fordonskontroller är ett viktigt incitament för att stävja dessa missförhållanden. Polisens tunga grupp i Södermanlands län har uppmärksammat oss på att det råder stor brist på kontrollplatser i länet. Det försvårar polisens arbete och leder till att färre kontroller utförs. Färre kontroller innebär enligt polisen en ökad risk för mer fusk och slarv.

Södermanland har stora behov av fler fordonsvågar och fler kontrollplatser. Detta


bör beaktas vid framtida vägprojekt i länet. Här krävs förändring, och fler kontroll­platser måste i förlängningen prioriteras och planeras.

Fredrik Olovsson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)