Avgifter och skatter

Motion 2019/20:2119 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda definitionen av vad som är en avgift och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att byta namn på de avgifter som egentligen är skatter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kalla skatter för skatter och avgifter för avgifter är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att spela med öppna kort. Att inte göra detsamma är att luras och att ljuga. Gränsen mellan skatter och avgifter är tyvärr långt ifrån klar idag även om definitionerna i sig är det. En avgift tas ut i utbyte mot en specifik motprestation, medan en skatt i teorin kan gå till vad som helst.

Avgiftens storlek bör vara proportionerlig till kostnaden för motprestationen. Är avgiften större än den faktiska kostnaden så är det en skatt. Detta finns det mängder av rättsfall och remisser från Lagrådet som visar. Ändå är gränsdragningen ofta svår att göra och många gånger blir det fel. Därför bör definitionen av vad som är en avgift utredas en gång för alla, och de avgifter som egentligen är skatter bör byta namn.

Skatteutskottet har tidigare år konstaterat att man håller med om allt det som står i motionen, men har ändå valt att yrka avslag på den. Därför vill jag redan nu understryka för utskottet att det vore väldigt positivt om man istället biföll motionen så att detta också kan bli av.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)