Förbjud alla djur på cirkus

Motion 2019/20:2118 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fullständigt och allomfattande beslut mot djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2018 beslutade riksdagen att förbjuda elefanter och sjölejon på cirkus. Detta beslut trädde i kraft den 1januari 2019. Det var ett bra beslut men det är inte tillräckligt. Det finns inga egentliga skäl till att djur ska behöva vara en del av cirkusföreställningarna. Inget av cirkusdjuren befinner sig i sin naturliga omgivning. På cirkus är det också mycket tydligt att djuren är till för besökarnas nöje och inte något annat. Situationen på cirkusen innebär också att djuren tvingas transporteras långa vägar vilket bidrar negativt till djurens välmående. Det finns ingen lista över de djur som får befinna sig på cirkus däremot finns det en förteckning över de djur som inte får vistas på cirkus, där ingår sedan 2018 ovan nämnda elefanter och sjölejon.

Det är länsstyrelsernas ansvar att kontrollera cirkusen inför varje cirkussäsong. Det förekommer dock att djur från Sverige turnerar utomlands med andra cirkusar. I dessa fall är det omöjligt för svenska myndigheter att kontrollera djurens situation.

Djurrättsorganisationen Djurens rätt konstaterar på sin hemsida att 2016 lämnades över 155000 namnunderskrifter in till riksdagen för att driva igenom ett förbud mot cirkusdjur. Ett sådant fullständigt förbud har det dock ännu inte beslutats om.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)