Färdtjänst över nationsgränser

Motion 2019/20:2117 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa rätt till färdtjänst över nationsgränserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att åka riksfärdtjänst från Torsby i Värmland till exempelvis flygplatserna Landvetter eller Arlanda är ok. Men till den betydligt närmare flygplatsen Gardermoen är det tvärstopp, trots att det skulle kosta mindre.

De nordiska länderna har olika nationella färdtjänstsystem för funktionshindrade. Gemensamt för dessa system är att de ska bidra till att funktionshindrade ska kunna delta i utbildning, arbete och fritidsaktiviteter. Det är inte rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv men framför allt av respekt för brukaren att inte motverka detta gränshinder.

Det ska vara lika självklart att fritt resa över gränserna i Norden även som funktions­hindrad. Detta genom att säkerställa rätt till färdtjänst över nationsgränserna.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)