Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige

Motion 2019/20:2111 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tankställen för vätgasbilar samt att centralisera satsningen på vätgas till en region som får utgöra pilotregion i arbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en tid när klimatpåverkan blir allt tydligare. Det är viktigare än någonsin att Sverige, EU och världen klarar av att ställa om till fossilfria alternativ och en mer hållbar livsstil. Alla ansträngningar behöver göras för att för att vi ska uppnå målet om 100% förnybar elproduktion 2040.

Länge har det varit elbilsbatterier som har varit den mest omtalade ersättningen till bensindrivna bilar. För att Sverige ska kunna ställa om kommer det att krävas både elbilar och vätgasdrivna.

Genom att använda bränsleceller så omvandlas vätgasen till elektricitet och utsläppen är rent vatten. Bränslecellen genererar även värme som ju är en fördel på vintern. Det som verkar vara ”inkörsporten” till ett vätgassamhälle är tunga transporter med lastbilar. Ett föregångsland i fråga om vätgasomställning är Japan.

Det borde inte vara fråga om antingen eller utan hur dessa två alternativ kan komplettera varandra.

Dessutom kommer satsningen på fossilfritt stål, dvs. grön omställning i stålindustrin att leda till att stora mängder vätgas produceras i Sverige, vilket är ett ytterligare argu­ment för att utöka satsningen på vätgasbilar i Sverige.

Det som saknas just nu är infrastruktur. Enligt tidningen Ny Teknik finns det 36


vätgasbilar i Sverige och fyra tankställen. Vi behöver öka antalet tankställen samt centralisera satsningen på vätgas till en region som får utgöra pilotregion i arbetet.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)