Kartläggning av svensk mötesindustri

Motion 2019/20:2108 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga den svenska mötesindustrin och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en nationell strategi för svensk mötesindustri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En utveckling av mötesindustrin öppnar för ökade inkomster för företag, ökade skatte­intäkter och i förlängningen fler arbetstillfällen. I dag är mötesindustrin en viktig del av besöksnäringen som varje år ger 172 000 arbetstillfällen och omsätter 337 miljarder kronor.

Bara under 2018 arrangerades 257 internationella kongresser i Sverige, vilket placerar oss på plats 14 i världen. Sverige är en stark kongressnation jämfört med andra länder av samma storlek. Totalt deltog ca 84 000 deltagare på internationella kongresser i Sverige. Enligt ICCA varar en kongress i genomsnitt i 3,36 dagar, vilket uppskatt­ningsvis genererar 183 000 internationella gästnätter till Sverige.

Mötesindustrin är viktig ur ett både regionalt och internationellt perspektiv men framför allt ur ett nationellt perspektiv. Den behöver utvecklas och få en naturlig arena inom besöksnäringen. Därför bör den svenska mötesindustrin kartläggas och därtill bör man arbeta fram en långsiktig nationell strategi.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)