Screeninglag vid företagsuppköp

Motion 2019/20:2088 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en screeninglag vid företagsuppköp i syfte att förhindra aktörer kopplade till främmande makt ges kontroll över svensk teknologi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tidigare var cyberattackerna mot svenska myndigheter och svenska företag kopplade till enskilda individer. Idag är 90% av attackerna kopplade till statsaktörer framför allt Kina men även Ryssland. Framför allt handlar det om att statsaktörer är intresserade av svenska företags innovationer. Det betyder att det inte alltid är storföretagen som är de mest utsatta utan kan lika gärna handla om mindre och medelstora innovationsföretag som inte alltid vet om att de blir bestulna information. FRA och MUST har ett ansvar för att säkerställa att svenska myndigheter har ett adekvat säkerhetsskydd men Sverige behöver mer effektiva lagar som förhindrar informationsstölder. Tre svenska företag som sysslar med innovationer av mikrochips har blivit uppköpta av bulvanföretag som visade ha direkta kopplingar till den kinesiska staten. Sverige behöver utreda en form av screeninglag vid företagsuppköp. Den screening som finns syftar endast till när det finns en direkt koppling till militär förmåga men inte till företag som finns längre ned i värdekedjan. Det innebär att AI-teknologi som kan få en försvarsförmåga när det används i ett militärt sammanhang inte screenas till exempel.

På längre sikt kan detta innebära eftersom Tyskland, Frankrike och Storbritannien har den här typen av lagstiftning. Dessa länder kan då bli mindre villiga att handla med svenska företag där det finns en betydande säkerhetsrisk.

Sverige behöver därför snarast utreda hur screeninglag vid företagsuppköp skulle kunna vara utformad.

Maria Nilsson (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)