Reformera grundvux

Motion 2019/20:2087 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att reformera den grundläggande nivån inom komvux och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antal personer som är inskrivna i Komvux var 2017 235 000 eller 4% av befolkningen i åldern 20–64 år. Av dessa läser 49 000 på grundläggande nivå. Det är en ökning med nästan 1/5. Det saknas fortfarande statistik för 2016. Sammantaget är varann elev inom grundläggande eller gymnasial Komvux född utomlands.

Det är en heterogen grupp som idag läser på Komvux. Av de som läser på grundläggande nivå har många som är födda utomlands redan en högre utbildning. Komvux behöver med andra ord bli mycket mer flexibelt och bättre möta varje individ. Om Komvux misslyckas med detta kommer det att få lyckas vi inte får det stora konsekvenser för kollektivet på samhällsnivå. Lärarförsörjningen är lika alarmerande inom Komvux som andra skolformer till och med mer. Komvux har sedan tidigare färre behöriga lärare.

För kommunerna är Komvux på grundläggande nivå tyvärr inte sällan placerad lång ned på prioriteringslistan. Många kommuner saknar uppföljningsverktyg, det systematiska kvalitetsarbetet är begränsat osv. Dessutom brister likvärdigheten mellan olika kommuner Samtidigt är grundvux en skolform där mindre investeringar kan få stora positiva effekter.

Regeringen behöver skyndsamt tillsätta en utredning för hur grundläggande Komvux kan reformeras så att kvaliteten i undervisningen förbättras, det systematiska kvalitetsarbetet stärks och likvärdigheten ökar.

Maria Nilsson (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)