Reformera grundvux

Motion 2019/20:2087 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att reformera den grundläggande nivån inom komvux och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet personer som var inskrivna i komvux 2017 var 235000 eller 4% av befolkningen i åldern 20–64 år. Av dessa läste 49000 på grundläggande nivå. Det är en ökning med nästan en femtedel. Det saknas fortfarande statistik för 2016. Sammantaget är varannan elev inom grundläggande eller gymnasial komvux född utomlands.

Det är en heterogen grupp som i dag läser på komvux. Av de som läser på grund­läggande nivå har många som är födda utomlands redan en högre utbildning. Komvux behöver med andra ord bli mycket mer flexibelt och bättre möta varje individ. Om komvux misslyckas med detta kommer det att få stora konsekvenser för kollektivet på samhällsnivå. Lärarförsörjningen är lika alarmerande inom komvux som andra skolformer, till och med mer. Komvux har sedan tidigare färre behöriga lärare.

För kommunerna är komvux på grundläggande nivå tyvärr inte sällan placerat långt ned på prioriteringslistan. Många kommuner saknar uppföljningsverktyg och det systematiska kvalitetsarbetet är begränsat osv. Dessutom brister likvärdigheten mellan olika kommuner. Samtidigt är grundvux en skolform där mindre investeringar kan få stora positiva effekter.


Regeringen behöver skyndsamt tillsätta en utredning för hur grundläggande komvux kan reformeras så att kvaliteten i undervisningen förbättras, det systematiska kvalitets­arbetet stärks och likvärdigheten ökar.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)