Skärpta åtgärder mot spårspring

Motion 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att granska möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska problemet med spårspring på våra järnvägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att människor olagligt och olovligen vistas på järnvägsspåren, så kallad spårspringning, är ett växande samhällsproblem, Det leder till stora tågförseningar vilket innebär samtidigt stora kostnader för samhället.

Människor som valt tåget riskerar därför att komma för sent till arbetet, barnhämtningen och/eller missar viktiga möten och anslutningståg. Studenter missar lektioner och föreläsningar. Det leder till förlorade produktionstimmar och hämnar tillväxt.

För att förhindra olyckor med personskada som följd får tågen inte köras alls, alternativt att de framförs i extremt låg hastighet, när människor olovligt vistas på och vid järnvägsspåren. Problemet har på senare tid ökat kraftigt i Stockholmsområdet.

Att olovligt vistas på spåren är olagligt och tilltaget måste beivras. Det är tydligt att de hittills vidtagna åtgärderna för att förhindra spårspring är otillräckliga. Kraftigt höjda böter skulle säkert fungera avskräckande.

Fler möjligheter att säkert och legalt korsa en järnväg, till exempel i en tunnel under eller på en övergångsbro, kan behöva planeras. Bättre information om risker och samhällskostnader och ökad bevakning minskar också problemen.

Regeringen bör därför se över vilka åtgärder som kan tas för att öka förståelsen av riskerna och samhällskostnaderna för spårspringning.

Fredrik Olovsson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)