Nedrustning

Motion 2019/20:2065 av Kalle Olsson m.fl. (S)

av Kalle Olsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare höja ambitionerna inom nedrustningsområdet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sommaren 2019 stod utrikesminister Margot Wallström värd för ett internationellt ministermöte om nedrustning och icke-spridningsfördraget NPT. Mötet, det första i sitt slag på många år, kan sättas i ett historiskt sammanhang där socialdemokrater som Alva Myrdal, Olof Palme, Anna Lindh och Margot Wallström har agerat pådrivare för ned­rustning och avspänning.

Utan att jämföra eller gradera hot är det svårt att se något enskilt hot som är lika akut som kärnvapenhotet. Klimatförändringarna hotar visserligen också allt levande, men där finns, enligt forskningen, alltjämt möjlighet för oss att vända den farliga utvecklingen. Kärnvapenhotet väntar inte runt hörnet – det har hängt som en mörk skugga över mänsk­ligheten i mer än ett halvt sekel.

Det finns genom historien exempel när det har varit nära att kärnvapen har detoner­at, avsiktligt eller oavsiktligt, genom missförstånd eller oförstånd. Kärnvapen har fallit ner från flygplan, och övningar har initialt uppfattats som angrepp av motståndarsidan. Under Kubakrisen stod världen på randen till ett tredje världskrig.

Riskerna som följer av kärnvapen är oacceptabla. Eller för att citera Olof Palme: ”De kan rasera allas vår framtid, vår egen och våra barns och barnbarns. Allt det fina som det tagit årtusenden av mänsklig möda att bygga, vår litteratur, vår arkitektur, alla våra traditioner och seder – allt riskerar att en dag helt enkelt vara borta.

På kort tid har flera oroande händelser inträffat som ökar riskerna för en ny kapp­rustningsvåg. USA har dragit sig ur kärnenergiavtalet med Iran, samtalen kring Nord­koreas kärnvapenprogram tycks inte bära frukt, kärnvapenmakterna Indien och Pakistan utväxlade tidigare i år artillerield och USA och Ryssland har lämnat icke-spridnings­fördraget. Därtill kan man notera en oroande förskjutning i retoriken kring kärnvapen, från såväl amerikanskt som ryskt håll. Dessa vapen beskrivs allt oftare som en reell möjlighet, inte som ett sista alternativ, i händelse av en väpnad konflikt. Det talas till och med om ”förebyggande” attacker med kärnvapen!

Behovet av nya globala initiativ för nedrustning är därför större än på länge. Sverige och den S-ledda regeringen bör bygga vidare på sitt goda renommé inom fred och säkerhet och samla världen för höjda ambitioner inom nedrustningspolitiken.

Kalle Olsson (S)

Niklas Karlsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

ClasGöran Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)