Ökad fysisk aktivitet och idrott på fritidshem

Motion 2019/20:2050 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fysisk aktivitet och idrott på fritidshemmen bör öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Forskning visar att fysisk aktivitet leder till att elever presterar bättre i alla ämnen. Fritidshemmens möjligheter till mer fysisk aktivitet och idrott på fritidshem bör därför stärkas.

Idrotts- och fritidspolitik ska utformas så att den når alla barn och ungdomar. Vi vet att ca 400 000 barn och ungdomar finns inom fritidsverksamheterna, och vi vet också att inte alla barn och ungdomar har en tradition eller en naturlig koppling till föreningslivet, ett föreningsliv som faktiskt är ganska unikt för Sverige. Fritidshem är därför en väldigt bra arena för att idrotten ska kunna nå en stor bredd av barn och ungdomar.

Möjligheterna till ökad samverkan mellan fritidshemmen och idrottsföreningarna är stora,  exempelvis skulle Svenska idrottsförbundet med sina 1 300 föreningar runt om i landet kunna vara en viktig samverkanspartner för fritidshemmen. Svenska skolidrottsförbundet bör därför ges i uppdrag att utforma ett projekt där idrotten blir en ännu tydligare del av fritidshemmens verksamhet. 

Saila Quicklund (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)