Ökad användning av hjärtstartare

Motion 2019/20:2038 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen och registreringen av samt tillgängligheten till hjärtstartare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns uppemot 50000 hjärtstartare i Sverige. Trots att det ofta finns hjärtstartare i närheten av den som kollapsar på andra platser än på ett sjukhus (utanför sjukhus) visar siffror från Hjärtlungräddningsrådet att publika hjärtstartare sällan används.

I Sverige överlever en av tio ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Även om dessa siffror har blivit bättre finns det stor förbättringspotential. Om någon får ett plötsligt hjärtstopp är responstiden för ambulans i storstadsregioner 13–14 minuter men tiden varierar kraftigt i landet. Om en hjärtstartare används inom de allra första minuterna vid en kollaps kan chanserna till överlevnad öka till sju av tio.

I Nederländerna överlever i snitt 20 procent av alla med hjärtstopp utanför sjukhus. Nyckeln till framgången grundar sig på omfattande informationskampanjer som fått frivilliga att registrera sig. Dessutom har det satts upp allt fler hjärtstartare på offentliga platser.

För att öka chanserna att överleva ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige gäller det att fler hjärtstartare registreras i Hjärtstartarregistret. På så vis kan SOS Alarm hänvisa till fler hjärtstartare vid en kollaps. I nuläget är det endast 16000 hjärtstartare som registrerats. Ett annat relaterat problem är att vissa registrerade hjärtstartare är in­låsta efter kontorstid.

Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)