Bibehållna och stärkta kompetenskrav

Motion 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att bibehålla kompetenskrav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är oerhört viktigt för funktionerna och yrkena i vårt land att vi kan bibehålla kompetenskraven.

I tider av att det uppkommer brist i yrkena är lösningen inte att devalvera yrkena genom att sänka kraven. Välfärdssektorn står inför stora utmaningar men lösningen kan inte vara att sänka kraven för att få personer att söka sig till yrkena.

En inslagen väg mot sänkta krav blir starten till urholkning av yrken, vilket tidigare skett tex när intagningen till lärarutbildningen i slutet av 80-talet medgav att lärarstudenter kunde fullfölja kraven från gymnasiet efter att de antagits till läraryrket parallellt med universitetsstudierna till läraryrket. På liknande sätt har polisutbildningen sänkt ett antal krav eller så har de tagits bort helt.

Rekrytering får aldrig handla om att fylla upp platser utan måste säkerställa att det inte blir volym som går före kvalitet. Det kan bidra till en farlig utveckling när man arbetar med kortsiktiga mål för stunden.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)