Jämställdhet

Motion 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jämställdhet ska genomsyra alla myndigheter och verk i regleringsbrev och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk demokrati har firat 100 år. Kvinnor har kämpat tillsammans för rösträtt, som vi idag tar för given men där det ännu finns saker att göra. 

Vi anser inte att jämställdhetsarbetet kan ligga under ett enda myndighetsansvar så som den återinförda Jämställdhetsmyndigheten. Därför vill vi att den läggs ner. Vi menar att alla myndigheter skall ta sin del av ansvaret för ett hållbart och långsiktigt arbete som genomsyrar verksamheterna. Eftersom regeringen styr riket och därmed myndigheterna och verken så anser vi att det borde ingå i varje regleringsbrev att jäm­ställdhet och jämlikhet är en prioriterad fråga.

Alla myndigheter och verk ska arbeta för att situationen för kvinnor förändras så att löneskillnader och uppenbara strukturskillnader suddas ut. I det arbetet spelar val av organisationskultur och ledarskap en stor roll.

Jämställdhet börjar hos var och en, i familjen, på arbetsplatser och i sammanhang där människor verkar så som föreningsliv och organisationer. I det stora arbetet behöver den feministiska regeringen arbeta med att jämställdhet genomsyrar statens alla myndig­heter och verk.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)