Kraftfulla åtgärder mot organiserade bilstölder och bildelsstölder

Motion 2019/20:1983 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga straffskärpningar och andra åtgärder för att komma åt organiserade bilstölder och bildelsstölder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottslighet kränker människor frihet och rätt till sin egendom. Brottslighet kan aldrig tolereras. För att komma åt brottslighet och för att öka tryggheten i samhället finns både ett samhällsansvar och ett enskilt ansvar.

Över tid har vi sett en utveckling i Sverige där stölder av fordon minskat och stölder av delar i bilar ökat. Skälet är att tekniken utvecklats så att det i dag är mycket svårare att tjuvkoppla och stjäla en bil. Däremot förekommer fortsatt en hel del bilstölder. Formerna för stölder har dock ändrats från att mixtra med skruvmejslar och sladdar till att exempelvis använda störsändare för att störa ut låsningen av fordonet på en park­eringsplats eller att tjuvarna helt enkelt tar en bilnyckel vid ett bostadsinbrott och öppnar bilen, startar och kör iväg med bilen från huset eller lägenheten. Även om antalet bilstölder är färre nu än tidigare sker fortsatt många bilstölder och många fordon stjäls och förs ut ur landet. Regeringen bör överväga och återkomma till riksdagen med förslag för att bättre beivra bilstölder. Det kan exempelvis handla om att med gällande lagbestämmelser om saker som påföljder och regler för övervakning bättre kunna använda modern teknik som finns i fordon såsom spårsändare för att på så sätt få tag på stulna fordon i Sverige eller innan fordonen lämnat landet. Utökat samarbete med rederier och gränsövergångar är liksom utökat samarbete med myndigheter i andra länder också vägar som bör övervägas.

Den andra utvecklingen vi sett är den stora ökningen av bildelsstölder. Bilen är svårare att stjäla och moderna bilar innehåller mycket och dyr utrustning såsom airbags och skärmar för underhållning och navigering. Många människor i Sverige har drabbats av bildelsstölder. Ofta kan ägaren mötas av en krossad ruta och att bilen är tömd på såväl ratt som airbags och skärmar. För ägarna är det kostsamt och tidsödande. Även om ett fordon är försäkrat kommer kunden i slutändan att få betala för dessa brott. Dessutom är det inte ovanligt med långa väntetider på verkstäderna för att få bilarna lagade. Många människor har dessutom drabbats av upprepade bildelsstölder. Polis och försäkringsbolag har kunnat visa att bildelsstölder vanligen sker systematiskt och organiserat av kriminella ligor som ofta är hemmahörande i länder i vårt närområde, utanför Sverige. Vidare handlägger polisen ofta dessa brott som enskilda ärenden i stället för att se dem och hantera dem som den större organiserade brottslighet det är. Risken med ett sådant förhållningssätt från polisen är att brottslingar kommer lindrigare undan då de lagförs för enstaka brott och inte för alla brott de utfört. Därtill leder de gränser som finns mellan polisområden till att man i ett polisområde inte givet ser systematiken då samma brottslingar kan utföra likadana brott i ett annat polisområde. Regeringen bör med anledning av ovanstående överväga att till riksdagen återkomma med förslag för att ta krafttag mot bildelsstölder. Det kan handla om saker som skärpta straff, riktade polisinsatser, utökad användning av DNA och spårning, liksom utökat samarbete med myndigheter i andra länder.

I sammanhanget är det rimligt att regeringen även överväger att föreslå lagändringar så att Tullverket ges rätt att kvarhålla fordon vid misstanke. Denna möjlighet saknas i dag. Därför vittnar personal inom tullen om att de bokstavligen kan se hur stöldgods såsom bildelar rullar ut landet.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)