Nationell strategi för ökat byggande i trä

Motion 2019/20:1979 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi för att öka användande av träprodukter i byggandet av våra offentliga utemiljöer i våra städer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste 20 åren har vi kunnat se framsteg vad gäller byggande med trä som huvud­sakligt byggmaterial. Det är en utveckling vi bör uppmuntra och skapa än bättre förutsättningar för i framtiden. Det är av vikt att vi har en tydlig strategi som på allvar ser till att vi fortsättningsvis visar tydlig politisk vilja till att bygga klimatsmart.

Den moderna träbyggnadstekniken är här och den utvecklas år för år. Vi kan redan se hur byggbolagen i allt högre utsträckning anammat träbyggnadstekniken och använder den i byggandet av till exempel flerbostadshus, kommersiella fastigheter, idrottsarenor och industribyggnader. Detta är en utveckling som bör uppmuntras där vi kan bidra med att skapa förutsättningar som gör det enkelt och fördelaktigt för företagen att göra klimatsmarta val.

Om vi vill visa ett genuint ansvarstagande gentemot kommande generationer och deras livskvalitet måste vi redan nu se till möjligheter som vi har till hands för att göra långsiktigt klimatsmarta val. Med hjälp av innovation och kreativitet kan vi få fram tydliga och hållbara förslag om hur vi ska bygga våra yttre miljöer i bostadsområden och offentliga byggnader inne i våra städer.

En beprövad och lyckad lösning som ligger nära till hands är att vi fortsätter att öka användningen av trä vid byggnation av utemiljöer, hus och broar. Med dessa medel kan vi göra miljön en nödvändig tjänst. Den europeiska branschorganisationen WEI presenterade i maj i år rapporten WEI Sustainability Brochure May 19 – Treated Wood, a Sustainable Choice, där man beskriver träets olika klimatmässiga fördelar. I rapporten tar man upp vilka positiva effekter vad gäller nettoutsläpp av koldioxid byggandet med trä har.

Den ökning av byggande med trä som vi har i Sverige kan vi till stor del tacka vår inhemska industri för. Vi har en väl utvecklad industri i Sverige där vi med hjälp av industriell impregnering vidareförädlar den svenska träråvaran. Tillsammans med våra sågverk är denna industri en näring som genererar tusentals arbetstillfällen runt om i våra landsbygdskommuner. Det är närmare bestämt drygt 25000 arbetstillfällen som i dag finns på grund av denna näring som också bidrar starkt till att finansiera välfärden i de kommuner som den finns.

Vi ska också se till de uppenbara fördelar som trä som både råvara och som bygg­material har. Vi har en fantastisk råvara i vårt svenska trä. Det är förnybart och är en naturlig kolsänka som med förädling med hjälp av impregnering kan vara ett utmärkt substitut till andra material.

Därför bör vi ta fram en nationell strategi för att öka användandet av träprodukter i byggandet av våra offentliga utemiljöer i våra städer.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)