Stärk arbetet för jämställt bistånd

Motion 2019/20:1977 av Lina Nordquist m.fl. (L)

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör utgå från OECD-ländernas jämställdhetsklassificering av bistånd samt förbättra arbetet med återrapporteringskraven, för att på så sätt säkerställa att medlen faktiskt används för att stärka jämställdheten, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jämställdhet är ingen särfråga, utan en demokratisk självklarhet som bör genomsyra ett jämställt samhälle.

De flesta av världens fattiga är kvinnor. The Centre For Reproductive Rights har visat att kvinnor dessutom är extra utsatta för tortyr och bestraffning men får mindre hjälp. Kvinnor drabbas också i högre grad av fattigdomsrelaterad sjukdom.

Det ska vara självklart att världens kanske mest jämställda land också ska ha världens mest jämställda bistånd. Vårt svenska bistånd är ju i många länder en förut­sättning för kvinnors demokratiska rättigheter och därför måste det ovillkorligen värnas och kvalitetssäkras, men i dag vet ingen säkert om vårt svenska bistånd når fram. Ingen vet om medicinsk hjälp eller övrigt bistånd når offren för hedersvåld i Afghanistan eller våldtagna kvinnor i Kongo.

Sverige behöver bli bättre på att identifiera sätt att följa och följa upp medlen. Vi föreslår därför att Sverige utgår från OECD-ländernas jämställdhetsklassificering av bistånd samt förbättrar arbetet med återrapporteringskraven för att på så sätt säkerställa


att medlen faktiskt används för att stärka jämställdheten. På så sätt kan vi säkerställa att biståndet når dem som bäst behöver det.

Lina Nordquist (L)

Maria Nilsson (L)

Gulan Avci (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)