Öka säkerheten för judar och muslimer

Motion 2019/20:1971 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en plan för hur den judiska och den muslimska minoritetens trygghet och säkerhet kan säkerställas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har det skett en rad uppmärksammande attentat mot både den judiska och den muslimska minoriteten i Sverige. Attentaten riktar sig framför allt mot moskéer och synagogor men även mot judiska och muslimska föreningar. Att kunna utöva sin tro i trygghet är en grundläggande rättighet. Det krävs att Sverige tar ett större ansvar för att trygga judars och muslimers säkerhet.

Under det senaste året har flera allvarliga incidenter inträffat i Sverige. I Umeå har den judiska föreningen fått läggas ned efter hot och vandalisering. I Lund utsattes en judisk fritidspolitiker för en brandattack i hemmet. I Göteborg blev synagogan attack­erad av brandbomber. Hotet mot judar kommer både från högerextrema och från isla­mister.

För några år sedan gjorde tidningen Expo en sammanställning som visade att svenska moskéer i snitt utsätts för vandalism, klotter eller allvarligare attentat cirka en gång per månad.

Synagogan är symbolen för judiskt liv. Enligt judiska centralrådets styrelse lägger judiska församlingar mellan 25 och 50% av sina församlingsavgifter på säkerhet. Alla som har besökt en synagoga i Stockholm eller Göteborg vet vilken rigorös säkerhet som ligger bakom ett besök.

Det är djupt oroväckande att Sverige inte klarar av att skydda judars och muslimers rätt att utöva sin religion i trygghet.

Det ska inte vara församlingars och ytterst enskilda invånares sak att betala för det som staten har misslyckats med.

Därför behövs en plan för hur judars och muslimers trygghet och säkerhet kan säkerställas.

Maria Nilsson (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)