Föräldraledighet vid plötslig spädbarnsdöd

Motion 2019/20:1970 av Gulan Avci (L)

av Gulan Avci (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en rätt till föräldraledighet vid spädbarnsdöd, med ett tak på sex månader, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av livets stora ögonblick är att bli förälder. Därför är plötslig spädbarnsdöd bland det svåraste som föräldrar kan ställas inför. Det som skulle bli ett av livets underbaraste ögonblick har förvandlats till en tragedi. Ett litet barn, som egentligen borde ha hela livet framför sig, har dött och lämnat föräldrar i stor sorg och smärta.

Enligt regler för sjukpenning har en förälder rätt till föräldrapenning i 29 dagar om barnet dör i samband med förlossningen. När de 29 dagarna är utnyttjade är det möjligt att få ytterligare 10 dagar med tillfällig föräldrapenning.

Men spädbarnsdöd är som vanligast vid 3–4 månaders ålder för att sedan avta och då har föräldrarna endast rätt till 10 dagar och sedan måste föräldrarna söka sjukpenning eller gå tillbaka till jobbet. Beviljad sjukpenning innebär en stor administrativ apparat med läkarbesök, träff med handläggare och läkarintyg som ska återupprepas med jämna mellanrum.

Alla är vi olika och vi hanterar sorg på olika sätt. För en del är vardagens rutiner ett sätt att fästa upp livet på, för att inte falla ännu längre ned i sorgen, men för en del finns varken energin eller kapaciteten att gå tillbaka till jobbet så tätt inpå.


För en familj som kämpar med stor sorg och som har ställt om hela sitt liv för det nya barnet, slår de nuvarande reglerna för föräldraförsäkringen obarmhärtigt hårt. Därför är det angeläget att se över dagens regelverk och ge föräldrar som har förlorat sitt barn i plötslig spädbarnsdöd rätt till automatisk föräldraledighet med ett tak om 6månader.

Gulan Avci (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare