Avskaffa preliminärskatten för företag

Motion 2019/20:1960 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preliminärskatten för företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag förväntas företag betala skatt för inkomster som de tror att de kommer att tjäna, i stället för det givna att beskatta de belopp som företagare verkligen har bokfört som intäkter. I England och i andra länder fungerar den retroaktiva beskattningen väl. Det torde den även kunna göra i Sverige.

Vinsterna med reformen är tydlighet för företagen och myndigheterna samt minskad byråkrati och därmed administrativa utgifter för skattebetalarna. Till detta kommer att de välfärdsskapande företagen slipper agera bank åt staten och inbetala belopp i förväg som de sedan kanske inte når upp till i verkliga intäkter.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)