Elevhälsans hälsosamtal

Motion 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera en rutinfråga under hälsosamtalen om sexuella övergrepp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av fem barn blir utsatta för sexuella övergrepp, i Sverige. Sexuella övergrepp är den mest integritetskränkandeformen av interpersonella övergrepp och innebär de mest påtagliga konsekvenserna vad gäller psykisk och fysisk hälsa. Tystnaden är förövarnas bästa vän.  Elevhälsa borde i de tre hälsobesöken/ hälsosamtalen som ska göras under grundskoletiden även inkludera sexuella övergrepp som en rutinfråga.

Ulrika Jörgensen (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)