Kostvetenskaplig kompetens för förskolepedagoger och fritidsledare

Motion 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerhetsställa att kostvetenskaplig kompetens för förskolepedagoger och fritidsledare blir ett obligatoriskt inslag under utbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnomsorgen, förskolan och skolan är en viktig resurs för lärandet om hälsosamma matvanor och grunden bör läggas i tidig ålder. Förskolebarnen i Sverigefår 70 procent av sina kalorier på förskolan och majoriteten av fetma hos barn utvecklas just under förskoletiden. Många av våra beteenden grundläggs de första åren så här blir förskolan en viktig part. Självklart bär vårdnadshavaren största ansvaret för sitt barns hälsa, det får vi aldrig tumma på, men vi behöver se fler arenor i samhället aktivt arbetar med att främja hälsosamma matvanor. Vi behöver säkerhetsställa att förskole pedagoger och fritidsledare erhåller kostvetenskaplig kompetens som ett obligatoriskt inslag under sin utbildning.

Ulrika Jörgensen (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)