Moderniserad sjuksköterskeutbildning

Motion 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera sjuksköterskeutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har blivit ganska uppenbart att den nuvarande sjuksköterskeutbildningen behöver moderniseras och anpassas mer till samhällsutvecklingen. I och med att mer vård förflyttas närmare patienten, att patienter tar mer ansvar via digitala tjänster och är på så sätt mer delaktig i sin vård och behandling rimligt vore att utbildningen följer i samma spår och ger sjuksköterskorna under utbildningen verktyg att stötta patienterna i denna samhällsutveckling. Smart monitorering, självtester och mätning hemma möjliggör att framtidens patienter kan få en nära vård på distans. Det bör säkerställas att innehållet i sjuksköterskornas grundutbildning regelbundet ses över och anpassas till nya arbetssätt och efter befolkningens behov.

Självklart ska huvudfokus i utbildningen vara hälso- och sjukvård men när vårdyrkena innehåller allt mer inslag av digitalisering så måste också utbildningarna följa med i den utvecklingen.

Därför bör man modernisera sjuksköterskeutbildningen.

Ulrika Jörgensen (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)