Borttagande av förmånsskatt på fyrhjulingar

Motion 2019/20:1935 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för förmånsbeskattning av fyrhjulingar och andra arbetsverktyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som har en fyrhjuling i företaget riskerar en kännbar skattesmäll, varnar Skatte­betalarnas förening för i ett inlägg. Skatteverkets tolkning av reglerna för förmåns­beskattning har fått stöd i ett antal kammarrättsdomar och får därmed anses vara väg­ledande. Detta kommer att få orimliga konsekvenser för många av Sveriges småföre­tagare. I en dom från kammarrätten ifrågasattes inte nyttan med en fyrhjuling i verksam­heten, men eftersom det var möjligt att använda den på fritiden så har Skatteverket fastställt ett mycket högt förmånsvärde på 3 000 kronor – per månad.

Lantbrukaren förmånsbeskattades inte för att faktiskt ha använt företagets fyrhjuling på fritiden utan för att han hade haft möjligheten att göra det. Att en lantbrukare eller andra småföretagare som behöver en fyrhjuling i företaget per automatik ska kunna avkrävas tusentals kronor per månad är inte rimligt, och regeringen borde snarast över­väga en lagändring.

Det har nu kommit kammarrättsdomar där man förmånsbeskattar jordbruksföretag­are för deras möjlighet att använda en fyrhjuling på fritiden.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)