Hedersförtryck mot hbtq-personer

Motion 2019/20:1928 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning som ska utreda omfattningen av det hedersrelaterade våld och förtryck som hbtq-personer i Sverige drabbas av och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många hbtq-personer i Sverige tvingas idag leva efter hederskulturens normer. De som utsätts vittnar om skam, våld, omvändelseförsök och ibland även om livsfara. Hedersförtryck utövas kollektivt, ofta av en familj eller släkt och drabbar flickor, pojkar, kvinnor, män och icke-binära. Många experter inom området menar att hbtq-personer ofta är särskilt utsatta, om inte den mest utsatta gruppen. Trots detta finns det en stor brist på underlag som relaterar specifikt till hbtq-personer.

Socialstyrelsen har uppdragits av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck samt barnäktenskap och tvångsäktenskap. Mot bakgrund av denna utredning bör även en separat utredning genomföras där det kartläggs hur utbrett hedersrelaterat våld och förtryck är bland hbtq-personer.

Arman Teimouri (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)