Avveckla djurparker

Motion 2019/20:1925 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett stopp för expansion och nyetablering av djurparker och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla de djurparker som redan i dag finns och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Djurparker har en lång historia. Redan under antiken fanns djurparker och importerade exotiska djur var då ett känt fenomen. Djurparker har sedan tillhört kulturen kring kungar och furstar i Europa. Det innebar att djurparkerna var privata och förbehållna hovet. Den äldsta djurparken som fortfarande är i bruk återfinns i Wien.

Länge var djurvården på djurparkerna också gravt eftersatt. Trots att detta har förbättrats successivt under åren består det grundläggande problemet. Djurparker finns till för att människor ska titta på instängda djur på nära håll. Syftet sägs ofta vara att bevara hotade arter, men det finns en bättre lösningpå detta: nämligen att skydda djuren i sin naturliga miljö.

Det är också viktigt att poängtera att människor som befinner sig i närheten av vilda djur i fångenskap ofta orsakar dessa djur stress som i sin tur kan försämra fruktsam­heten.

Det finns ingen anledning till varför Sverige 2019 ska fortsätta ha djurparker.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)